זמינים עבורכם 24/7
לטיפול בכל מקרה בארץ או בחו"ל


במקרים דחופים: עו"ד יהודה שושן
              052-6868885
OFFICE@SHOSHAN-LAW.CO.IL

מחלקה פלילית

מגוון השירות המשפטי:

– ייעוץ לקראת חקירה במשטרה / מצ"ח / מח"ש.

– ייצוג בהליכי מעצר.

– ייצוג בתיקים פליליים, בכל הנושאים.

– ייצוג בועדות משמעת ובבית הדין המשטרתי.

– נציגות- ייצוג בתיקים פליליים ובוועדות משמעת.

– תעבורה – ייצוג בבית משפט לתעבורה בתיקים מורכבים וחמורים.

– ייצוג בינלאומי – ייצוג וליווי עצורים בארץ ובחו"ל בקשר לתיקים המתנהלים כנגד אזרחים ישראליים,
  טיפול בהוצאת צווים   למניעת הטרדה מאיימת.

– נפגעי עבירה – ייצוג מול הרשויות ובבתי המשפט.